W&S Detachering - werkverantwoordelijke elektro onderhoud

Vacature informatie.


werkverantwoordelijke elektro onderhoud

Eindhoven / Elektrotechniek

Als werkverantwoordelijke maak jij onderdeel uit van de onderhoudsorganisatie en ben je verantwoordelijk voor veiligheid en kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden. Jij zorgt in overleg met de (gedelegeerd)installatieverantwoordelijke er onder andere voor dat de bestaande veiligheidsprocedures, die voor de werkzaamheden benodigd zijn binnen de betreffende locatie, worden nageleefd.

Je zorgt, en bent ook verantwoordelijk, dat de monteurs worden geïnstrueerd over de mogelijke gevaren en risico’s bij het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden binnen het taakgebied. Je dient vooral goed te kunnen inschatten wat voor risico’s er zijn en waar nodig breng je de monteurs vóór aanvang van de werkzaamheden hiervan op de hoogte.

Werkzaamheden:

• Bestelt materialen in overleg met inkoop;

• Standaard beleid uitvoeren en beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen;

• Het beoordelen of inspectieresultaten invloed hebben op de RI&E of het bijbehorende plan van aanpak;

• Het opzetten van een toegangsregeling voor ruimten met elektrisch gevaar;

• Het vaststellen van procedures voor bediening van de elektrische installatie;

• Het toestemming geven voor de aanvang van werkzaamheden;

• Het beoordelen of de bedrijfsvoering het toelaat alle delen van een elektrische installatie voor werkzaamheden spanningsloos te maken;

• Je bent verantwoordelijk voor het aanbrengen en het verwijderen van veiligheidsmiddelen;

• Je maakt indien noodzakelijk de benodigde werkomschrijvingen / procedures / afspraken en controleert de juiste uitvoering hiervan;

• Uitvoeren risico-inventarisatie van de elektrotechnische werkzaamheden;

• Controleren werkvergunningen en daar waar nodig werkorders;

• Controleren / adviseren / opstellen werkprocedures;

• Opstellen of beoordelen van schakelplan en werkmethode;

• Uitvoeren van toezicht op de naleving van de NEN3140 en aanvullende standaarden;

• Daarnaast verricht je schakelhandelingen, adviseer, controleer en ondersteun je de elektrotechnische werkzaamheden.

De verwachtingen:

• MBO 4 opleiding richting Elektrotechniek;

• Klantvriendelijke, zelfstandige en klantgerichte houding en communicatie;

• Goede materiaal- en normkennis (o.a. NEN2767/ NEN1010 / NEN3140);

• Ervaring met het lezen en opstellen van bestekken;

• Rijbewijs B;

• Relevante werkervaring.


Solliciteer nu!

Indien je geïnteresseerd bent solliciteer dan via onderstaand formulier.

AdresgegevensUpload CV

W&S Detachering verwerkt de gegevens die u via dit formulier verstuurt om uw sollicitatie in behandeling te nemen en hierop te kunnen reageren. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij het vervolgtraject en eventuele toekomstige sollicitaties, slaat W&S Detachering deze gegevens 5 jaar op. Lees meer over uw privacy in onze privacyverklaring.


Jouw nieuwe baan.

Social Media

Blijf op de hoogte van aangeboden vacatures en kandidaten.